MENÜ

Z E N I T A  
Környezetvédelem     

   Következmények nélkül:
   Két különböző  időben kelt levél egy iktatószámon, önkényes kiegészítéssel!!?
   / 2011. március 15. és 2012. 03. 29. ikt.szám: 33/14.  Érk. 2012. márc. 29. /   
 
 Továbbá intézkedést kért a háza előtti patakrézsű megemelése ügyében.
 " 7,
Török János Fő utcai lakóháza előtti patakmeder tisztítását az elmúlt években megkezdtük. Sajnos a megfelelő munkagépek hiányában nem tudtuk a munkát teljes egészében elvégezni. Az viszont biztató, hogy a patakmeder rendezésére benyújtott pályázatunk többszöri elutasítás után az idei évben nyert. Ez azt jelenti, hogy a Fő utcai szakaszon is kitisztításra ill. megerősítésre kerül az árok. Bízom benne, hogy ezzel Török János problémája is megoldódik."

"Török jános problémája megoldódik, mivel a patakmeder rendezési pályázatunk nyert. a projekt hivatalosan 2012. szeptember 1.vel indul." /Orbán László, 2012. augusztus 10./
 EGYÁLTALÁN  NEM OLDÓDOTT MEG!!!

T. János /Hosszúhetény Fő út / árvíz védelmi ügye
Dr. Csörnyei László
Polgármester                                                                           Tárgy: Közérdekű bejelentés
Polgármesteri Hivatal
Hosszúhetény Fő út.
                                                        T. Polgármester Úr!

                Kérem Önt, hogy e-mail.- en küldött levelemet iktassa, az iktatott példány szkennelt másolatát pedig küldje meg nekem a zoldim@freemail.hu címre!
Bizonyára már értesült arról, hogy a Hosszúhetény Önkormányzat Hivatalos honlapjának fórumán többször meg lett említve Török János (Hosszúhetény, Fő út 53/B) 2010 év végi falufórumán előadott panasza és kérése.
Miszerint: a legutóbbi patak kiöntéskor vízben ált a vályogháza. Elmondta, hogy fél attól, hogyha ez mégegyszer megtörténne, a háza ezt már nem bírná ki, összedőlne.
Nem kell hívni (fizetni) statikust, hogy ennek igazságtartalmát megállapítsa, hiszen ez egy általánosan ismert tény: ha az (eddig) évtizedekig száraz vályogfal vízben ázik, szerkezete rossz irányba módosul.
Továbbá intézkedést kért a háza előtti patakrézsű megemelése ügyében.
/Számomra elfogadhatatlan módon e panaszát a jegyzőkönyvből kihagyták!
Kérem Önt, állapítsa meg, hogy miért!/
Miután tavaly nyáron sem történt az ügyben lépés, János bácsinak megígértem, hogy a hosszúhetényi Fórumon jelzem a gondját! Bízva a nyilvánosság erejében.
Én az ígéretemet teljesítettem is. A teljes eredménytelenség miatt azóta is szégyenkezve találkozom János bácsival.
Ő elmondta, hogy többször is személyesen járt ez ügyben a hivatalban.
Mélységes felháborodásomat csak olyan szavakkal tudnám leírni, ami átlépi e hivatalos levél kereteit.
A patak partja nem János bácsi tulajdona! Ha akarná sem lehetséges, hogy Ő (akár társadalmi segítséggel is) tevékenyen részt vegyen a háza megvédésében.
Teljes mértékben Önnek (+ testület, jegyző, S. Misi) van kiszolgáltatva!!!
Képzelje el, hogy Ön egy idős, szerény anyagiakkal rendelkező ember, akinek kis vályogházát a megváltozott klíma szeszélyes időjárása állandóan fenyegeti …., akár a jövő héten váratlanul hatalmas esőzések jöhetnek ….., meg az azutáni héten is, …, és aggódik és fél…. folyamatosan. Tehetetlenül…
Nemrég a Fórumon olvastam Öntől, hogy már plusz felújítást is végeztek az egyik közelmúltban szerzett önkormányzati bérlakáson.
A legutóbbi jegyzőkönyvben olvastam, hogy a Rákóczi Szövetséget támogatja a Testület.
Ez csupán két példa a közelmúltból, ami számomra az értékek totális felfordítását, felfordulását jelzi!
Kérem sürgősen (2-3 hét) tegyenek pontot János bácsi ügyére!

E levelet a Fórumra felteszem, válaszát úgyszintén!

Zöldi Miklós,
valamint a levél tartalmával egyetértő 3 Fórumos hetényi állampolgár!
Hosszúhetény, 2012-03-29                                                                                    


   A Hosszúhetény Általános Rendezési Terve elfogadása

 A Hosszúhetény Természeti Értékeiért Egyesület a helyi ÁRT-hoz több több javaslatot nyújtott be.
 Soha nem szavazott a helyi képviselőtestület a pontokba szedett javaslatokról, kérésekről!
 /Illetve csak az egyik pontról, de szabálytalanul, s utólag a jegyző - sem a szavazást, sem a kapcsolódó,mintegy 15 percnyi hanganyagot (értesítésem nélkül) nem írta bele a jegyzőkönyvbe!!! /
 Ezeket a problémákat egyesületi elnökként is jeleztem!
 Faragóné Cseke Blanka polgármestertől 30 napig vártam a választ panaszomra!
 Ekkor, tovább nem várva, hivatalos levélben lemondtam a helyi Településfejlesztési bizottsági tagságomról!
 Az egész fenti ügy - s a folyamatos jogsértés - SENKIT (pl. képviselők) nem zavart!


.

.

 

.

 

.

 

 

 

 

 

Asztali nézet