MENÜ

Z E N I T A  
Környezetvédelem     

  I Környezetvédelmi alap I Talajterhelési díj I Környezetvédelmi Program I
 Jegyző I Polgármester I Alpolgármesterek I Képviselők I +SZÓnélkül...


I. eset / 2000. :  
"Hosszúhetény  Szám: 1489-2/2000.
     A képviselőtestület állást foglalt amellett, hogy a település környezetének védelme, a köztisztaság a jövőben is fontos szerepet kell kapjon.
     Ennek megfelelően a javaslatok rangsorolva lettek. A pénzügyi fedezet hiánya miatt a település környezetvédelmi programját ezen választási ciklus végén vagy a következő elején tudjuk elkészíteni. Itt jegyzem meg, hogy ez évben kaptunk egy árajánlatot a program elkészítésére, amely 649.000 ft összegben realizálódott.
Ezt az összeget az önkormányzat nem tudta kigazdálkodni. 
A képviselőtestület részéről javaslatként hangzott el, hogy a program egyes munkarészeinek elkészítésére kérjük fel az Egyesületet, illetve Önt.

      

II. eset / 2008. :  "Hosszúhetény  Szám:168-2/2008.
 Bizottsági vélemény
       A Településfejlesztési, Építési, Vízügyi- és Környezetvédelmi Bizottság 2008.április 22-i ülésén megvitatta a település környezetvédelmi programját és azt elfogadásra javasolja.
       A bizottsági tagok véleménye ettől függetlenül továbbra is az, hogy a program felülvizsgálata szükséges, mivel több helyen csak általános megjegyzéseket tartalmaz.
       Hiányolta a bizottság azt is, hogy a program nem ad megvalósítási alternatívákat, javaslatokat.
Véleménye szerint a felülvizsgálatra Zöldi Miklóst a Hosszúhetény Természeti Értékeiért Egyesület elnökét kell felkérni.  

III. eset / 2011. év:   142/2011.(X.10.) sz. képv.test.-i határozat

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Hosszúhetény község Környezetvédelmi Programját, és azt a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslataival jóváhagyja.
A Képviselő-testület a program hiányosságaira való tekintettel a helyi sajátosságok és környezeti adottságok figyelembevételével egy új, komplex program elkészítését tűzi ki célul a 2011-2014. önkormányzati ciklusban.

Megbízza a polgármestert és a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a program elkészítéséhez keressenek megfelelő szakembert, a bizottság pedig tegyen javaslatokat a tartalmi elemekre.
Határidő: folyamatos, illetve 2014. december 31.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester, Strung Nándor bizottsági elnök.  

EZZEL SZEMBEN:

Hosszúhetény Község Önkormányzatának régi/jelenlegi képviselő-testületei, bizottságai, polgármesterei nem bíztak meg SOHA, SEMMILYEN kv.-mel kapcsolatos tervek, programok, projektek elkészítésével!
Valamint:
-- minden ezirányú, a helyi környezet védelmével kapcsolatos javaslatomat
/helyi hulladékudvar és komposztálótelep/közösségi komposztálás működtetése, a Talajterhelési díj rendelet megalkotása, környezetvédelmi alap szabályos használata, klímaalap létrehozása, környezetvédelmi mérések, felülvizsgálatok, stb./ ELUTASÍTOTTÁK

-- a helyi környezetvédő egyesületünk állásfoglalásait, javaslatait, kéréseit jogsértő módon nem tárgyalták, valamint nem jártak el - annak rendje és módja szerint - az egyesület panasz- és közérdekű bejelentéseivel kapcsolatosan!!! 
  
/ Hosszúhetény Általános Rendezési Terv 2003,  /ÁRT/  


S ez, a községben - családomon kívül - egy embert sem zavar ill. érdekel!

A falu közössége már csak ilyen! :(  
 

Lásd még: Hosszúhetény 
Hosszúhetény Alternatív Társasága
 
 

 

 

 

 

 
.

 

Asztali nézet